پرسش‌های متداول

آیا می‌توانم پس از ارسال تغییرات دیگری در مقاله خود اعمال نمایم؟

بله.ولی قبل از آن حتما با کارشناس مجله تماس بگیرید.و وضعیت مقاله را با کارشناس مجله بررسی کنید.33331366-061

آیا برای چاپ مقاله هزینه‌ای دریافت می‌شود؟
بله، طبق مجوز دریافت شده از کمیسیون نشریات علمی کشور، و براساس مصوبه شورای نشریات دانشگاه از تاریخ 1399/4/1 نویسندگان مقالات ملزم هستند بابت هزینه‌های دواری مقالات  مبلغ 1000000 ریال و جهت تصویب نهایی و پذیرش مقاله 3000000 ریال پرداخت نمایند. شماره حساب 4001072703022624 بانک ملی به نام حساب تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه شهید چمران اهواز، شناسه‌‌ی 379072757117000000000000000019 دانشگاه شهید چمران اهواز. (شبا: IR960100004001072703022624)


چگونه می توانم با کارشناس مجله تماس بگیرم

شما می توانید با با این آدرس با کارشناس مجله تماس داشته باشید 


jac@scu.ac.ir

- آیا مقالات دوفصلنامه مشاوره کاربردی توسط متخصصان ارزیابی می‌شود؟

بله، مدوفصلنامه مشاوره کاربردی یک دوفصلنامه با دسترسی آزاد است که به صورت چاپی و الکترونیکی توسط دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر می‌شود. تمامی مقالات به روش داوری بسته مطرح می‌شوند. این مجله تابع ضوابط علمی و اخلاقی در ارزیابی و چاپ مقاله می‌باشد.