اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 941
تعداد پذیرش 109
تعداد عدم پذیرش 634
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 486

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 150
تعداد مشاهده مقاله 267339
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 153856
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 217 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 403 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 53 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 24 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 111 روز