اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 846
تعداد پذیرش 94
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 442

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 133
تعداد مشاهده مقاله 213344
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 128779
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 240 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 403 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 56 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 25 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 123 روز