اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 770
تعداد پذیرش 81
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 419

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 120
تعداد مشاهده مقاله 178263
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 109958
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 22 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 265 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 403 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 58 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 26 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 140 روز