اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 962
تعداد پذیرش 119
تعداد عدم پذیرش 736
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 562

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 126
تعداد مشاهده مقاله 189134
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 130596
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 77 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 188 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 403 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 260 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 291 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 97 روز
درصد پذیرش 12 %