اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 968
تعداد پذیرش 120
تعداد عدم پذیرش 746
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 566

مقالات منتشر شده (از سال 1393)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 127
تعداد مشاهده مقاله 199215
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 139282
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 76 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 190 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 403 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 257 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 290 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 101 روز
درصد پذیرش 12 %