اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 895
تعداد پذیرش 97
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 466

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 138
تعداد مشاهده مقاله 236520
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 141300
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 222 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 403 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 55 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 25 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 116 روز