اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 820
تعداد پذیرش 91
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 438

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 130
تعداد مشاهده مقاله 203434
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 122726
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 21 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 246 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 403 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 56 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 25 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 127 روز