مبلغ جدید پرداخت هزینه

بر اساس مصوبه شورای نشریات دانشگاه از تاریخ ۹۹/۴/۱ مبلغ بررسی مقالات به شرح زیر تغییر میکند: ۱- هزینه بررسی اولیه مقاله  ۱۰۰۰۰۰۰ ریال ۲- هزینه نهایی مقاله و چاپ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال