مبلغ جدید پرداخت هزینه

بر اساس مصوبه شورای نشریات دانشگاه از تاریخ ۹۹/۴/۱ مبلغ بررسی مقالات به شرح زیر تغییر میکند:   هزینه نهایی مقاله و چاپ 4000000 ریال