داوران

خواهشمند است داوران محترم پس از ارسال یک نسخه از مقاله توسط سردبیر موارد زیر را در نظر بگیرند:

1. نقد و بررسی سازنده و تهیه نظرات کامل درباره مقاله در جهت کمک به  بهبود کار نویسندگان

2. ارائه کلیه اطلاعات مورد نیاز در مهلت تعیین شده

3. تهیه توصیه های به سردبیر در مورد مناسب بودن مقاله برای انتشار در مجله

4. گزارش سوءاستفاده های احتمالی پژوهشی

5. ارزیابی مقاله به صورت محرمانه

6. استفاده از کارهایی که در مقاله توصیف شده است، صورت نگرفته است

7. عدم ارتباط مستقیم با نویسندگان، اگر به نوعی نویسندگان را شناسایی کنند

8. عدم معرفی خود به نویسندگان

9. عدم انتقال مقاله به یکی دیگر از داوران

10. اطمینان از اینکه مقاله ارسالی از کیفیت بالا و مناسبی برخوردار است

11. در صورتیکه نویسنده مقاله مورد نظر را در هر نشریه دیگری به چاپ رسانده باشد به سردبیر اطلاع رسانی شود

 

مواردی که لازم است حتماً توسط  داوران بررسی شود، شامل موارد زیر است:

1. نوآوری و اصالت

2. قابلیت اطمینان علمی

3. سهم ارزشمند در زمینه

4. جنبه های اخلاقی

5. ساختار مقاله ارائه شده و ارتباط آن با دستورالعمل های راهنمای نویسندگان

6. منابع موجود برای تأیید محتوا ارائه شده است

7. گرامر، نقطه گذاری، املایی، و ارجاع و سبک استناد

8. سوء رفتار علمی

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
عسکر آتش افروز استادیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
عباس ابوالقاسمی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه گیلان
خالد اصلانی دانشیار گروه مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
عباس امان الهی دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
مهدی ایمانی استادیار گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز
محمود بحرانی استادیار پژوهشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز
ناصر بهروزی دانشیار گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
علیرضا حاجی یخچالی استادیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا خجسته مهر دانشیار گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز
غلامرضا رجبی استاد گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز
سیامک سامانی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شیراز
منصور سودانی دانشیار گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز
مسعود شهبازی استادیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی
رضا شیخه مدرس دانشگاه شهید چمران اهواز
خدیجه شیرالی نیا استادیار گروه مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
ذبیح اله عباسپور استادیار گروه مشاوره داانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
مهناز علی اکبری دهکردی استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور
حمید فرهادی راد عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا قاسمی جوبنه مشاوره خانواده مشاوره دانشگاه شهیدچمران اهواز
ذبیح الله کاوه فارسانی استادیار گروه مشاوره دانشگاه شهرکرد
نوراله محمدی استاد گروه روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز
سید منصور مرعشی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
غلامحسین مکتبی دانشیار گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمرا اهواز
مهناز مهرابی زاده هنرمند استاد گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
زهرا نادری نوبندگانی استادیار گروه مشاوره و روانشناسی دانشگاه یزد
شهرام نوری ثمرین مشاوره خانواده گروه روان‌شناسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران
همایون هارون رشیدی مشاوره خانواده گروه روان‌شناسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران
سید اسماعیل هاشمی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
ناصر یوسفی دانشیار گروه مشاوره دانشگاه کردستان