اعلام نتایج داوری مقاله ها ظرف مدت سه هفته تا یک ماه

قابل توجه نویسندگان محترم: طبق تصمیمات جدید نتایج داوری مقاله ها ظرف مدت سه هفته تا یک ماه اعلام می گردد.