دوره و شماره: دوره 1، شماره‌ی 2، اسفند 1390، صفحه 1-144 
اثربخشی آموزش بخشودگی بر افزایش میزان صمیمیت زوج‌ها

صفحه 17-30

ابراهیم نوری تیرتاشی؛ عبداله شفیع‌آبادی؛ ابوالفضل کرمی


نقش دلبستگی اضطرابی و اجتنابی و اِسناد بر گذشت همسران: آزمودن یک مدل میانجی

صفحه 51-72

رضا خجسته‌مهر؛ امین کرایی؛ ذبیح‌اله عباس‌پور؛ رحیم کوچکی