دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 1-112 (زمان چاپ این نشریه خرداد 95) 
سبک‌های زوجی و شفقت خود به‌عنوان پیش‌بین‌های رضایت زناشویی

صفحه 79-96

10.22055/jac.2016.12593

مهدی قزلسفلو؛ رضوان السادات جزایری؛ فاطمه بهرامی؛ رحمت الله محمدی